Katana kaže kako se na njegovoj smjeni radi već mjesec-dva te da je riječ o čisto političkoj odluci.

- Pokušavaju da izvrše moju smjenu sa pozicije direktora Zavoda na potpuno nezakonit način bez ikakvih argumenata i osnove. Radi se o isključivo političkom potezu, za to ne postoji nijedan drugi razlog – navodi Katana.

Dodaje kako bi se više o njegovoj smjeni moglo znati nakon današnje sjednice Vlade Kantona Sarajeva.

- Ne mogu ništa prejudicirati, vidjet ćemo šta će na kraju biti. O mojoj smjeni trebalo se raspravljati i na prošloj sjednici, ali je ova tačka dnevnog reda povučena. Što se mene tiče, ja ću, ako me smijene, poduzeti sve što mi zakon omogućava kako bih zaštitio svoja prava - istakao je Katana.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Kantona Sarajevo, pod tačkom 16 je i Informacija o izjašnjenjima Advokatske kancelarije "MHB Muratović-Hadžagić-Bijedić", punomoćnika Sakiba Katane, dipl. ekonomiste, na Odluku o pokretanju postupka za razrješenje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 02-04-26281-1/21 od 24.06.2021. godine i Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka razrješenja direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 02-04-30758-27/21 od 12.08.2021. godine. 

Pod tačkom 17 je Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.