- Prigovor Safeta Ibrahimovića je odbačen, čime je potvrđena odluka o njegovoj smjeni - rekao je sekretar MUP-a TK Safet Begić.

On je pojasnio da je Dževad Korman po pravosnažnoj presudi Općinskog suda u Tuzli morao biti vraćen na poziciju direktora Uprave policije MUP-a TK jer je utvrđeno da je nezakonito smijenjen. Istovremeno, dodao je Begić, u istoj presudi navedeno je i da Safet Ibrahimović nije nezakonito imenovan na tu istu poziciju.

- Vlada TK je imala obavezu da provede pravosnažnu presudu, a jedini način za to bio je da se poništi svoju odluku o imenovanju Safeta Ibrahimovića, ne ulazeći u zakonitost njegovog imenovanja - pojasnio je Begić.

Safet Ibrahimović preraspodijeljen je na poziciju načelnika Policijske uprave Gradačac, a prije imenovanja za direktora bio je načelnik Policijske uprave u Gračanici.

Pozvali smo i Safeta Ibrahimovića, koji kaže da ne zna kakva je odluka donesena, ali navodi da će, ukoliko bude potrebe, zaštitu svojih prava potražiti na sudu.

- Ja sam zakonito izabran na mandat od četiri godine i smatram da su mi odlukom Vlade TK o smjeni ugrožena prava. Logično je da zaštitu svojih prava potražim pred sudom, odnosno da pokrenem tužbu protiv Vlade TK, ukoliko dobijem obavijest da je moj prigovor na smjenu odbijen - kaže Ibrahimović.