Naime, uprkos krizi koju je uzrokovao koronavirus, nadležni su krenuli u nabavku tri službena vozila koja će porezne obveznike u našoj zemlji koštati 330.000 KM.

Javna nabavka objavljena je danas pod nazivom "Nabavka automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH". Kriterij za odabir ponuda je najniža cijena, a rok isporuke 30 dana. Znajući u kakvom vremenu živimo i da se na svim nivoima vlasti pokušavaju napraviti dodatne uštede, postavlja se pitanje nabavke tri nova službena vozila.