Premijer je Edin Ćulov (Novi početak), ministar privrede Mithat Hadžiomerović (Nova politička inicijativa), a ministar za boračka pitanja Avdo Mirvić (Bh. Demokrati).

Za ministra za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegle i raseljene imenovan je Senad Čeljo (SBiH), ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić (NGL), a za ministra finansija Nedim Muratspahić (NES).

Ministar unutrašnjih poslova je Nusret Hubjer (SDP), ministrica za obrazovanje, mlade, kulturu, sport i nauku je Adisa Alikadić-Herić (Novi početak), dok je za ministricu pravde, uprave i radnih odnosa imenovana Nataša Danojlić (NiP).

Aida Obuća, dosadašnja premijerka Bosansko-podrinjskog kantona i zastupnica SDA u Skupštini BPK, istakla je da skupštinska većina govori o promjeni i da je Vlada na čijem je čelu bila slabo radila, a pola nove Vlade čine ministri ili stranke iz prethodne, što je indirektno priznanje nove većine da se oslanja i ugleda na rad Vlade iz prošlog saziva.

VEZANI TEKST - Premijerka BPK podnijela apelaciju Ustavnom sudu zbog konstituirajuće sjednice Skupštine

- Dva su ministra iz bivše Vlade, a to su Nataša Danojlić koja je bila četiri godine ispred SDA i sad je imenovao NiP na isti resor, i ministar urbanizma Bojan Krunić. Mithata Hadžiomerovića za ministra privrede predlaže sadašnji ministar privrede Haris Salković koji je sada zastupnik Nove političke inicijative, a ministra finansija predlaže NES koji su isto tako bili i u ovoj Vladi. I Stranka za BiH je uvijek bila u Vladi, samo su mijenjali ministarstva – dodala je Obuća.

Ona je ukazala na određene nepravilnosti koje su prethodile potvrđivanju Vlade, a radi se prvenstveno o načinu na koji je konstituisano rukovodstvo Skupštine i za predsjedavajućeg izabran Muradif Kanlić (SBB), koji je i sazvao sjednicu.

Zbog načina konstituisanja rukovodstva Obuća se obratila Ustavnom sudu FBiH navodeći da je prekršen i Ustav FBiH, ali i Ustav BPK i Poslovnik o radu Skupštine.

Obuća je rekla da Ustavni sud još nije donio odluku. Istakla je da je upitno i predlaganje mandatara Edina Ćulova jer, osim što Ustavni sud još nije rekao da li je izbor Kanlića bio u skladu sa Ustavom, sumnjaju da je Kanlić imenovao mandatara bez konsultacija sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine, što nije po propisima.

Istakla je da, zarad ustavne krize koja će nastati ocjenom ustavnosti, želi javno iskazati zabrinutost nestručnošću aktera današnjih procesa.

- Posebnu zabrinutost uzrokuje i spremnost kadrova navedene grupe da zarad dokazivanja nekom "sarajevskom šefu" uđu u domen narušavanja pravnog poretka pa i destabilizaciju samog budžeta.

Vlada BPK Goražde koju sam predvodila ostavlja iza sebe izmirene sve obaveze, potpisane kolektivne ugovore i isplaćene boračke i socijalne naknade kao i približno pet miliona KM za ovu godinu. Nadam se da će novi saziv biti sposoban završiti započete projekte, a posebno isplatu 1.080,00 KM stimulacije uposlenima za koju su sredstva pripremljena, a koju je skupštinska većina svojom odlukom zaustavila - rekla je Obuća.