Najave iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o reorganizaciji rudnika, koja podrazumijeva da će zbog ekonomske neodrživosti neki pogoni biti zatvoreni, danas su se počele pretvarati u relanost.

Nakon šest decenija rada, danas je i zvanično otpočeo proces zatvaranja jame Stranjani Rudnika mrkog uglja Zenica. U toku je preraspodjela 165 radnika iz tog pogona u preostala dva pogona, Staru jamu i Raspotočje. Preostalih 55 radnika "Stranjana" ostat će raditi na izvlačenju opreme, ali se zbog nerentabilnosti u njoj više neće kopati ugalj.

- To je bila teška situacija. Ljudi se vežu za određeni objekt, ali priču o Stranjanima smo proživljavali protekle četiri godine , vidjeli smo da defintiivno nemamo gotovo pa nikakvih izgleda da bi u narednom period planirali ozbiljnije izvođenje radova – kazao je u izjavi za Faktor  Sinan Husić, predsjednik Sindikata Saveza radnika rudnika FBiH. 


Husić: Teška situacija

Govoreći o zeničkom rudniku, Husić kaže da bi oko 1.500 tamošnjih rudara sada trebalo efikasnije raditi u preostale dvije jame.

- Ulazimo u jednu etapu, ne samo u Zenici, gdje moramo planirati širinu izvođenja rudarskih radova. Kada je u pitanju Zenica, siguran sam da će oni sada, grupisani na dvije tačke, kako na proizvodnom, tako i na drugim planovima, efikasnije se boriti za opstojnost rudnika RMU Zenica,  koji je ponos grada, države. Mislim da smu u ovoj situaciji svi akteri ponudli maksimum od sebe, da je iznađeno najkvalitetnije rješenje – kaže Husić, podrctavajući da je sigurnost radnih mjesta neupitna.

Govoreći o procesu reorganizacije u rudnicima u FBiH, Husić kaže da u narednih pet godina rudari moraju biti bolje organizovani, da će se morati bolje upravljati rudnicima, da će Elektroprivreda BiH, kao vlasnik sedam rudnika iz sastava Koncerna, morati sa većim stepenom odgovornosti ući u realizaciju preuzetih obaveza…

- Na kraju krajeva, rudnici trebaju energetskom sektoru i mislim da zaslužujemo kvaliteniji staus od onog kojih imamo. I mi u rudnicima trebamo otklanjati unutrašnje slabosti , ali i kompletan sistem brže i agresivnije treba ponuditi rudnicima ono što jeste njihova potreba – kazao je Husić.  

On je podsjetio da u sedam rudnika pri Koncernu radi oko 8.200 rudara. Kako je kazao, ogroman broj rudara u narednih pet godina stiče uslove za penziju, bila je i faza penzionisanja uz poticajne otpremnine… tako da će se u narednim godinama selektivno vršiti popuna radne snage.

- Onaj broj ljudi koji odu iz proizvodnog procesa moramo nadomjestiti u punom kapacitetu, jer proizvodnja ne trpi nedostatak radnika, ali ima i drugih radnih mjesta, gdje se nakon prirodnog odliva neće vršiti popunjavanje novim radnicima -  kazao je Husić.

Podsjetimo, šest rudnika u Federaciji BiH, Poreznoj upravi FBiH duguje oko 500 miliona maraka, a u posljednjue vrijeme Vlada FBiH intenzivirala je napore da rudnici efikasnije posluju i redovno plaćaju porezne obaveze.  U toku je dvomjesdečni rok u kojem rudnici trebaju početi izradu plana reorganizacije. 

Kako se nedavno moglo čuti iz Vlade, u planu je da se kreiraju dva nova zavisna društva, i  to Termoelektrana Tuzla, sa tri rudnika - Dubrave, Šikulje i Đurđevik. Drugo bi bilo zavisno društvo Termoelektrana Kakanj, u sklopu kojeg bi bila dva rudnika, Breza i Kakanj. Ostali, prema najavama resornog ministra Nermina Džindića trebali ići na tržište, u process privatizacije, reorganizacije, možda čak zatvaranja ili otvaranja stečaja.