Protokol o saradnji između Kantona Sarajevo i Općine Istočni Stari Grad na koji je danas Vlada KS dala saglasnost prvi je korak u unapređenju i promovisanju saradnje između privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo i ove opštine.

Uvažavajući potrebu za daljim razvojem međusobne saradnje i poštujući ustavne nadležnosti i odgovarajuće zakone, primarna pažnja u ovom dokumentu data je na buduće dogovore i saradnju u oblasti infrastrukturnih projekata, zajedničko postupanje u promoviranju i realizaciji projekta povezivanja Kantona Sarajevo i Opštine Istočni Stari Grad cestama, te na realizaciju projekata vodovoda i rasvjete između Kantona Sarajevo i Općine Istočni Stari Grad na teritoriji Trebevića.

Protokol predviđa unapređenje međusobnih kontakata u oblasti kulture, sporta i turizma naročito sa aspekta zajedničke turističke ponude.

Sporazumne strane su se obavezale da će promovisati i unaprijediti direktne kontakte i intenzivirati odnose između administrativnih organa Kantona Sarajevo i Općine Istočni Stari Grad u svrhu bolje i brže realizacije projekata od obostranog interesa te su saglasne da će se provođenje i koordinacija u sprovođenju ovog sporazuma vršiti na nivou resornih ministarstva i ureda načelnika Općine Istočni Stari Grad, saopćeno je iz Vlade KS.