U Institutu za nestale osobe BiH postoje rezervisana sredstva za potencijalne informante po pitanju nestalih lica. U narednom periodu je u planu da se ta sredstva upotrijebe kako bi se došlo do relevantnih informacija o skrivenim grobnim mjestima i grobnicama. Nikola Perišić, predsjedavajući Kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe BiH nije danas precizirao o kolikom iznosu se radi, ali je naglasio da se na podračunu Instituta nalaze sredstva “koja nisu mala”.

- Do sada nisu upotrebljavana. Cijeneći preostali broj slučajeva i njihovu težinu, mislim da ćemo morati doći u situcaiju da ta sredstva aktiviraju. Već se pojavljuju ljudi koji su spremni određene informacije “unovčiti” – kazao je Perišić.

Poručio je da će u zavisnosti od kvalitete informacije, one biti i adekvatno “nagrađivane”. Poteškoće sa kojima se suočavaju u Institutu su vremenska distanca, kao i nedostatak relevantnih informacija, nepristupačnost terena često zagađenog minsko-eksplozivnim sredstvima, nedosljedna primjena zakona, a i materijalno-tehnička opremljenost nije na zavidnom nivou.

-Vjerodostojnost i relevantnost informacija je ispod deset posto – rekao je Perišić.

U BiH se još uvijek traga za 7.211 nestalih, a u ovoj godinu su bila 173 nova identiteta. Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci organizovao Okrugli sto na temu "Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih u BiH".

Amir Kulaglić, član Savjetodavnog odbora Institut za nestale osobe BiH, kazao je danas da je rješevanje ovog pitanja jedan od uslova priključivanja BiH evropskim integracijama, te da ono mora biti priroritetno državno pitanje.

- Porodicama žrtava koji još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, preporučujem mir i strpljenje ali i zajednički rad u korist svih žrtava – kazao je Kulaglić.

On je istakao da su probemi koji opterećuju i usporavaju proces traženja nestalih – nedostatak pouzdanih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica, kao i nedostatak pouzdanih i istinoljubivih svjedoka.

- Pozivam sve koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci, da otvore dušu, otkriju lokacije, kako bismo mi koji tragamo za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, dobili mjesto za smiraj duše – rekao je Kulaglić.

Pozvao je porodice da obave ukop ekshumiranih i identifikovanih posmrtnih ostataka, uz poruku da će istražitelji nastaviti tragati za preostalim skeletnim ostacima. Petar Šikman, član privremenog Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH je dodao da  je ovo najteži poslijeratni zadatak, a da se porodicama nestalih mora omogućiti pravo da saznaju sudbinu svojih nestali.

-Svakim danom je sve teže, jer je prošlo mnogo vremena, a nestali se često nalaze na smetlištima, jamama, miniranim terenima… - istakao je Šikman.

Podvukao je da su svi nivoi vlasti u BiH u obavezi da pružaju informacije o nestalim osobama, te apelovao na sve policijske strukture, sudove i tužilaštva da se  maksimalno anagažuju.