- Nakon dženaze ukop će se obaviti na mezarju Komarčevo u Srebrenici. Molimo Allaha dž.š. da se smiluje našoj dragoj Hajri i podari joj konačni smiraj i sastanak u dženetu sa njenim sinom Nihadom-Ninom i ostalim članovima porodice za kojima je čitav svoj život tragala – naglasili su.