Odlukama Vlade Kantona Sarajevo sa današnje sjednice ta sredstva su operacionalizirana.

Na zahtjev KCUS-a bit će finansirana nabavka šest CTG aparata, za potrebe odjela ginekologije i akušerstva u toj bolnici. U tu svrhu iz budžeta će biti izdvojeno 100.000 KM.

Kako je pojašnjeno, CTG ili kardiotokografija predstavlja najčešće korištenu metodu za nadzor stanja bebe prije i u toku rađanja, zbog čega su ti uređaji od velikog značaja kako za praćenje stanja fetusa i novorođenčadi tako i za osjetljivu populaciju trudnica.

Donesena je i odluka o nabavci ultrazvučnog aparata, za potrebe JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" Odsjek za urologiju, a za to će biti izdvojeno 84.000 KM.

Radi se o savremenom ultrazvučnom aparatu koji će zamijeniti postojeće, dotrajale analogne aparate s ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima. Novi ultrazvučni aparat sa doplerom, transrektalnom sondom i radnim kanalima za sonde koristit će se u biopsiji prostate i perkutanom pristupu za bubreg za interventne urološko radiološke procedure.

Vlada je danas dala i saglasnost ministru zdravstva KS da potpiše sporazum o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata, vrijednosti 84.000 KM, za potrebe JU Dom zdravlja "dr Isak Samokovlija" Goražde.

- Na osnovu molbe tog doma zdravlja, a u skladu s Protokolom o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, data je saglasnost za finansiranje nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe te zdravstvene ustanove i njenih pacijenata - saopćila je Služba za protokol i press KS.