Ova informacija je važna jer se radi o geografskom lociranju i visibabe kraljice Olge, čime Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz saradnju sa istraživačima značajno doprinosi očuvanju biodiverziteta, prirodne i kulturne baštine. 

Riječ je o posebnoj vrsti visibabe, koja pored BiH, raste i u Grčkoj, otoku Siciliji, na jugu Hrvatske i u Albaniji. 

Prva lokacija na kojoj je pronađena u BiH bilo je područje Dobranja, a zatim i područje Cerovo, u okolini Neuma.

Ime je dobila u čast grčke kraljice Olge čije je ime u vezi s više dinastija – ruskom, grčkom i u konačnici dinastijom Velike Britanije, navodi se u saopćenju Centra za promociju civilnog društva, koji implementira projekat "Misli o prirodi!", kojeg finansijski podržava Švedska. 

- Cilj projekta "Misli o prirodi" je povećati utjecaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih osoba, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala. Zagovaranje, eko HUBovi, mladi, eko mediji i eko škole komponente su našeg projekta - ističe se u saopćenju.