VEZANI TEKST - Nezavisni odbor danas utvrđuje rang-listu za rukovodeće pozicije u dvije državne policije

Na Javni konkurs prijavilo se ukupno 12 kandidata, koji su konkurirali za dvije oglašene pozicije i to: direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH - jedan izvršilac i zamjenik direktora Granične policije BiH - jedan izvršilac.

Od prijavljenih 12 kandidata, koji su ispunili uvjete Javnog konkursa, današnjem intervjuu pred članovima Nezavisnog odbora pristupilo je osam kandidata.

Nezavisni odbor utvrdit će na sljedećoj sjednici rang-liste uspješnih kandidata za svaku od oglašenih pozicija.

- Rang liste uspješnih kandidata, koje će biti dostavljene ministru sigurnosti BiH, sadržavat će imena najviše pet kandidata za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i imena najviše pet kandidata za poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.