Međutim, izbor i imenovanje glavnog tužioca FBiH odgođen je za 60 dana.

Vijeće je usvojilo zaključak da će zatražiti tumačenje od Ustavnog suda FBiH i uputit će se pismo Uredu visokog predstavnika u vezi s tumačenjem odredbi.

Član VSTV-a Goran Nezirović kazao je da su ostala dva pitanja na koja treba potražiti odgovore od nadležnih institucija.

- Ova odredba je u Ustav FBiH unesena amandmanom visokog predstavnika i zbog toga je za njeno tumačenje nadležan visoki prestavnik - kaže Nezirović.

Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, istakao je da je situacija neuobičajena, te da je za njega Ustavni sud FBiH relevantna institucija za ovo pitanje.

Radi se o poziciji koja je ostala upražnjena nakon odlaska u penziju bivšeg glavnog federalnog tužioca Zdravka Kneževića početkom novembra 2018. godine, otkada je za vršitelja dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva FBiH imenovan njegov prvi zamjenik Tihomir Jurko.

Prema utvrđenoj proceduri, odnosno odredbama člana 38. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH propisano je da: "VSTV ima podvijeća za predlaganje kandidata za imenovanja na sudijska i tužilačka mjesta u entitetima", dok je stavom 5. istog člana propisano da "Na osnovu rang-liste koju sačini Komisija za obavljanje razgovora s kandidatima, entitetsko podvijeće za predlaganje kandidata dostavlja rang listu kandidata Vijeću koje donosi konačnu odluku o svim imenovanjima".

- Na osnovu navedenog zakonskog ovlaštenja, VSTV je svojim Poslovnikom, konkretno, odredbom člana 60. Poslovnika propisalo da "nadležno podvijeće dostavlja VSTV-u rang-listu kandidata s obrazloženim prijedlogom za imenovanje ili ponavljanje postupka, najkasnije dva dana prije početka sjednice na čijem je dnevnom redu odlučivanje o tom imenovanju", dok je članom 61. stav 2. Poslovnika propisano da "ukoliko VSTV ne usvoji prijedlog podvijeća, a podvijeće ne predloži drugog kandidata, VSTV može na obrazloženi prijedlog bilo kojeg člana VSTV-a imenovati nekog drugog od kandidata koji su ostvarili odgovarajući uspjeh potreban za imenovanje" - naveli su ranije iz VSTV-a BiH u vezi sa spomenutom procedurom.