Na sastanku je konstatovano da su odnosi dviju zemalja dobri i bez otvorenih pitanja. Razgovarano je o najvažnijim aktuelnim pitanjima, sa posebnim fokusom na pandemiju koronavirusa i integracijske procese u koje je uključena Bosna i Hercegovina.

Ambasador Posa je istaknuo ulogu Mađarske u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kroz učešće mađarskih vojnika u operaciji EUFOR Althea, ali i snažnu podršku Bosni i Hercegovini u euroatlantskim integracijama.

Izetbegović je upoznao ambasadora Posu sa aktuelnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, naglasivši da NATO integracije ostaju strateški vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine, što je propisano relevantnim zakonima, strategijama i odlukama državnih institucija.

Od ambasadora Mađarske je zatražio podršku na tom putu i ispunjavanju neophodnih kriterija poput jačanja ekonomije i vladavine prava. Razgovarano je i o reformama Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakonodavstva u skladu sa preporukama Evropske komisije, te o provedbi rezultata Lokalnih izbora u Mostaru. Izetbegović je u tom kontekstu istaknuo potrebu uvođenja evropskih demokratskih standarda u izborni sistem, koji će eliminisati mogućnost diskriminacije i koji će omogućiti Bosni i Hercegovini snažniji iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.