Na početku 18. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, najavljeno je da zastupnik Damir Marjanović neće doći, a da će Elmedin Konaković kasniti.

Kao treća tačka dnevnog reda pred zastupnicima se našao Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS.

Umjesto Elmedina Konakovića, ovom odlukom će na mjesto zamjenika ili predsjedavajućeg Skupštine doći Mirza Čelik.

Nakon što je Mahir Dević predložio da se 29. januara na dnevnom redu nađe prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, 18 zastupnika je glasalo "za", 12 ih je bilo protiv, tri suzdržana.