Na sastanku je bilo govora o mnogim temama, međutim fokus je stavljen na evropski put Bosne i Hercegovine i negativne refleksije na stabilnost regije zapadnog Balkana koja je prouzrokovana aferom "non paper".

Šabanović je upoznao Rangela sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, kao i sa problemima s kojima se susreću mladi ljudi u BiH, kao i perspektivama djelovanja na području razvoja položaja mladih unutar i izvan BiH, kao i bolje pozicioniranje naše domovine u međunarodnim krugovima.

Rangel je istakao, da je upoznat sa sadržajem tzv. "non papera", te da su isti u Briselu osudili i odbacili većina kako zastupnika EP, bez obzira iz koje političke grupacije dolaze, tako i većina država članica Evropske Unije. U planu je da se u jednoj narednoj sjednica Europskog parlamenta pokrene zajednička inicijativa, kojom bi se službeno i zvanično osudio i odbacio navedeni dokument.

Rangel je također naglasio, da Bosna i Hercegovina treba da nastavi započetim putem i da nastavi sprovođenje reformi iz dokumenta "14 preporuka Evropske komisije", sa akcentom na reformu sudstva, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme obrazovnog sistema i implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava unutar izbornog zakonodavstva, kako bi Bosna i Hercegovina do kraja 2021 ili najkasnije početkom 2022 dobila status kandidata za članstvo u Europsku uniju, navodi se u saopćenju Asocijacije mladih SDA.