Veliki broj Mostaraca učestvovao je u današnjoj javnoj raspravi o gradskom budžetu na 2020. godinu. Izneseno je niz prijedloga i amandmana, no nadležni tvrde da je Budžet grada ograničen i da će biti teško udovoljiti svim željama. 

- Intenzivno ćemo raditi na razmatranju svih amandmana, sugestija i prijedloga građana i vidjeti šta od toga možemo uvrstiti u budžet. Neki su opravdani, neki ne. Mi smo, naravno, ograničeni sa iznosom budžeta -  kazao je šef Odjela za finansije Izet Šahović.

Najavio je i da će taj posao završiti što je moguće prije, kako grad ne bi zapao u blokadu i doživio nove probleme. Tokom dvosatne rasprave, dosta zamjerki je bilo i na  stavku kapitalnih projekata.  Trošenje po kapitalnim projektima prema riječima šefice Odjela za urbanizam Marine Deronjić nije objavljeno jer nisu do danas dostupni bili svi podaci.

Kapitalni projekti i prijedlozi građana

Napomenula je da je na nivou Gradske uprave dogovoreno da se svi ranije započeti projekti nastave i u 2020, kao i da interesovanje da se čuju građani postoji, prije svega zbog nepostojanja Gradskog vijeća.

- Tačno je da kapitalni projekti moraju biti sastavni dio budžeta, iz razloga da možemo čuti i građane, njihove eventualne prijedloge. Kapitalni budžet će se doraditi i biti dostupan na službenoj web stranici Grada Mostara - naglasio je Šahović, uz napomenu da je za kapitalne projekte u budžetu predviđeno 4,2 miliona.

Traženo je i povećanje plaća. Kulturne institucije su nastupile zajedno i traže povećanje plaća svojim uposlenicima, na što je Šahović rekao da će pokušati, ako ništa, budžetskim korisnicima izaći u susret.

Direktorica Egipatskog sela Dalida Demirović zatražila je od Grada sredstva za zapošljavanje stručnih radnika, s ciljem zadovoljavanja standarda koje je donijelo nadležno kantonalno ministarstvo.

- U protivnom, prijeti nam gašenje. Podsjećam, mi brinemo o 35 najugroženije djece u ovom gradu. Također, zaposlenicima se već deceniju nije povećala plata ni za marku. Danas imamo 14 stalno uposlenih - kazala je Demirović.

Direktorica Centra Los Rosales Mirna Mezit istakla je neriješen status ustanove na čijem je čelu. Los Rosales godinama ima problem finansiranja, a potrebno je, ističe, nastaviti zajednički raditi na inkluziji mladih i djece sa posebnim potrebama.

Siniša Skočibušić, direktor Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti zatražio je sredstva za plaćanje psihologa u ovoj ustanovi, kao i povećanje s ciljem socijalnog rješenja problema nekih uposlenika.

Direktorica Vrtića Đenana Šegetalo zatražila je sredstva za rekonstrukciju objekata, te utopljavanje i veći kapacitet kako bi liste djece koja su na čekanju postale manje, pa time i pritisak od strane roditelja.

Na nju se nadovezala Danijela Kegelj iz Udruženja Vedri osmijeh, pozivajući Grad da se više uključi u problematiku udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Direktor Lutkarskog pozorišta Edin Kmetaš zatražio je sredstva za zapošljavanje još jednog glumca, kao i novac za obnovu zgrade pozorišta.

Gradskoj upravi je uputio zamjerku jer se nisu organizovali prijemi za kulturne radnike nakon ostvarenih uspjeha, a što je bio slučaj za sportske kolektive. Predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata Safet Bajramović zatražio je povećanje mjesečne naknade za žrtve. Ovo Udruženje zahtijeva i zemljište, te finansijsku pomoć za gradnju spomenika civilnim žrtvama rata.

Radmila Komadina, glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika tvrdi da je zaista vrlo teško većinu uvrstiti u Budžet, jer su  mogućnosti male. 

- Bazirat ćemo se na ono gdje postoji projektna dokumentacija. Jako je teško spisak želja realizovati- dodala je Komadina.

Nacrt budžeta iznosi 59 miliona maraka plus kapitalni projekti, što ukupno iznosi preko 88 miliona maraka. 

Mnogo zamjerki na Budžet i način donošenja imali su i u Udruženju Futura. Marin Bago rekao je da nije  bila rasprava o budžetu, već ostavinska rasprava, obzirom da je novac unaprijed podijeljen.

- Ponovo imamo više sredstava nego što je potrebno da se grad uredi i očisti. Izgubili smo okolinsku dozvolu za deponiju. Sredstva postoje, ali nas držite za taoce. I sami ste u svojim dokumentima kazali, a mi smo to kasnije objavili, da sredstva postoje, a grad je i danas prljav.

Podsjetit ću da je u toku istraga, te da je upitno oko 300 miliona maraka. ZZO kaže da se u Neretvu ne smije ni zagaziti. Riba crkava. Povratka nema. Ljudi se truju. Imamo najveći broj kancerogenih oboljenja u regionu - tvrdi Bago.

Pročiščavač iscjednih voda na Uborku

Predsjednik Koordinacije srpskog naroda Dušan Golo zatražio je da projekti od interesa za srpski narod dobiju mjesto u budžetu. Tvrdio je i kako u budžetu za 2019. srpska zajednica u Mostaru nije dobila ni marku.

Omer Hujdur iz Udruženja Jer me se tiče pitao je zbog čega u dokumentu nisu predviđena sredstva za sanaciju Uborka, kad već postoji komisija za iznalaženje nove lokacije, kao i zašto ponovo nema novca za pročišćivač iscjednih voda na Uborku, odnosno za sanaciju stare jame.

Komadina je rekla kako stavka za novu deponiju ne može biti u budžetu  jer je stručno tijelo održalo tri sastanka.

- Stalno se ide s prijedlozima. Potrebno je napravit prijedlog pet lokacija. Onda se treba uraditi studija izvodljivosti za svaku lokaciju da se vidi koliko je to mjesto da bude jedna sanitarna deponija.

Jako je bitno kad se nađu lokacije da se ide prema nadležnim ministarstvima i da se ide s idejom kako pronaći novac za novu deponiju- rekla je. 

Potvrdila je kako će gradonačelnik Ljubo Bešlić i Šahović potpisati Budžet te rekla novinarima da prvi čovjek Grada očekuje operaciju.

Predsjednik SDP-a Mostar Arman Zalihić tvrdi da je budžet neustavan i koruptivan. Tvrdio je i da je on nerazvojan, jer se većina sredstava izdvaja na servisiranje i plate.
 
- Novca za kapitalne projekte je jako malo. Ipak, više je bolno to što je jasno da je budžet koruptivan, jer je jasno da novac mogu dobiti samo organizacije i udruženja na čijem čelu su kadrovi dviju vladajućih stranaka - ustvrdio je.