Iz ovog preduzeća ističu kako su ekipe Eko-redara svakodnevno na terenu i da evidentiraju takve situacije.

- Aktivan je i eko-telefon 033 66 00 00 putem kojeg stanovnici prijavljuju neodgovorne pojedince, te preko naše Facebook stranice gdje dobijamo informacije o onima koji svoj kabasti otpad odlažu mimo predviđenih termina i na mjesta koja nisu namijenjena za odlaganje kabastog otpada – kazao je vršilac dužnosti direktora Rada Mirsad Hošić.

Rad u prosjeku godišnje prikupi oko 50 tona kabastog otpada.

- Prikupljeni kabasti otpad se dalje rastavlja jer ima plastike, metala, spužve, tkanine, drveta i grupiše sa materijalima od kojih je načinjen određeni kabasti otpad, a kada se prikupe dovoljne količine, raspisuje se javni poziv i vrši se prodaja tih sirovina – pojašnjava Hošić.

Iz Rada ističu kako je najbolje da se građani drže termina koji su predviđeni za prikupljanje otpada, ali da postoje i druge mogućnosti.

- Proljetna akcija se organizuje u aprilu, a jesenja u oktobru mjesecu. Stanovnici ukoliko imaju kabasti otpad koji žele odložiti mimo navedenih akcija, to mogu uraditi besplatno na Reciklažno dvorište u ulici Adema Buće broj 556 u sklopu Sanitarne deponije Smiljevići u periodu od ponedjeljka do subote od 7 do 19 i nedjeljom od 07.30 do 13.30, neradni dani su dani državnih i vjerskih praznika – pojašnjavaju iz Rada.