No, prije izbora Bogićevića, prema pravilima, potrebno je konsituirati novi saziv Gradskog vijeća. Da bi se ušlo u tu proceduru prvi korak je da Centralna izborna komisija BiH utvrdi konačne rezultate Lokalnih izbora. 

Obaveza CiK-a je da taj dio posla odradi najkasnije 30 dana nakon održavanja izbora, što znači da je krajnji rok 15. decembra 2020. godine.

Nakon proglašenih zvaničnih rezultata u roku 14 dana trebale bi se održati kostituirajuće sjednice općinskih vijeća. Nakon što se konstituiraju četiri općinska vijeća koja su u sastavu Grada Sarajeva, ona mogu već na konstituirajućoj sjednici birati zastupnike za Gradsko vijeće Sarajeva, ali i to odložiti za neku sjednicu poslije. Gradsko vijeće bi trebalo da se u novom sazivu konstituira u roku od 30 dana od formiranja općinski vijeća. 

Gradsko vijeće Sarajeva broji 28 vijećnika. Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad bira po sedam zastupnika u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijeća.

Očekuju se tehnički i politički problemi u sastavljanju Gradskog vijeća Sarajeva. Mora se prije svega zadovoljiti nacionalna struktura i u Gradskom vijeću treba biti po šest Bošnjaka, Srba i Hrvata i dva iz reda Ostalih.

- Bošnjacima, Srbima i Hrvatima zagarantirano je po 20 posto mjesta u Gradskom vijeću, Ostalima najmanje dva posto, bez obzira na izborne rezultate. Tako moraju birati općine i to CIK provjerava i kada bude sve gotovo, Gradsko vijeće zakazuje konstituirajuću sjednicu. Ova sjednica se mora održati u roku od 30 dana od kostituiranja općinskih vijeća koje čine Grad Sarajevo – pojasnio je za Faktor Safet Krajišnik, sekretar Gradskog vijeća Sarajeva.

On je dodao, da bi se Gradsko vijeće moglo konstituirati i izabrati gradonačelnik u februaru ili martu 2021. godine. Do tada Sarajevo će i dalje voditi aktuelni gradonačelnik Abdulah Skaka.

U općinskim viječima vrši se izbor zastupnika za Gradsko vijeće. Sve stranke pojedinačno ili sve stranke zajedno mogu ponuditi listu svojih kandidata za Gradsko vijeće, a prolaze oni koji dobiju najviše glasova, uz poštivanje nacionalne strukture. 

Ako iz sastava sva četiri općinska vijeća nije moguće osigurati po šest Hrvata i Srba, onda se oni biraju sa izbornih lista političkih stranaka po broju osvojenih glasova. Sve to mora provjeriti CIK i gotov spisak se šalje u Gradsko vijeće Sarajeva na usvajanje.

Kada se završe izbori u općinskim vijećima i podijele mandati za Gradsko vijeće, konstituirajuću sjednicu novog saziva Gradskog vijeća zakazuje predsjedavajući Gradskog vijeća iz prethodnog saziva. Kada se izabere novi predsjedavajući Gradskog vijeća, on preuzima vođenje konstituirajuće sjednice i na toj sjednici bira se novi gradonačelnik i njegova dva zamjenika.