-         Dom zdravlja Centar – Vrazova 11

-         Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1

-         Dom zdravlja Novo Sarajevo  - Bihaćka 2

-         Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2

-         Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1

-         Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14

-         Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52

-         Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6

-         Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za općinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajat će od 8.00 do 16.00 sati.

Zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), Covid ambulante Ilidža, Centar – Vrazova i Semizovac, kao i Covid-centar Saraj-Polje tokom praznika radit će uobičajeno radno vrijeme od 7.30 do 20 sati, saopćeno je iz Doma zdravlja KS.