Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo (KS) u periodu od 1. januara do 31. jula ove godine je, barem kada je u pitanju realizacija kapitalnih investicija, na katastrofalnom nivou. Pokazuje to Izvještaj kojeg je napravilo Ministarstvo finansija KS, a u kojem su primjetne još neke anomalije.

Jedna od njih su, primjera radi, iznos tekućih transfera Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS. Bivša predsjedavajuća Skupštine KS Ana Babić je u sedam mjeseci 2018. godine u te svrhe potrošila 44.000 KM. Njen nasljednik Elmedin Konaković je do 31. jula ove godine uspio potrošiti čak 270.460 KM.

Pojedincima je podijeljeno 35.460 KM, a neprofitnim organizacijama 235.000 KM. Čak 60.000 KM je pripalo Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti (BANU) Muamera Zukorlića, u kojoj je funkciju izvršne sekretarke obnašala Almedina Zukorlić, kandidatkinja Konakovićeve stranke Naroda i pravda na prošlim Općim izborima i bliska srodnica kandidata za novog reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH.

Samo je u julu ove godine iz Konakovićevog kabineta podijeljeno 47.200 KM. Pojedincima je pripalo 15.500 KM, a neprofitnim organizacijama 31.700 KM.

Raspoloživa sredstva za tekuće transfere namijenjena Kabinetu premijera KS su u ovoj godini bitno umanjena. Za razliku od Kabineta predsjedavajućeg Skupštine, koji raspolaže sa 306.300 KM, premijer Edin Forto u ovoj godini na raspolaganju ima 88.000 KM. U prvih sedam mjeseci ove godine je potrošio 84.144 KM i cijeli iznos je pripao neprofitnim organizacijama.

Za kapitalne transfere Ministarstva saobraćaja KS je u ovoj godini namijenjeno 14.472.678 KM. Za sedam mjeseci ove godine je na ključne projekte u KS potrošeno tek 5.433.935 KM.

Za izgradnju I i XII transferzale i južne longitudinale je u 2019. godini predviđeno 1.322.678 KM. O kvalitetu i kvantitetu provedenih aktivnosti na realizaciji ovog projekta svjedoči činjenica da je za sedam mjeseci u te svrhe potrošeno 37.437 KM. U istom periodu prošle godine je izdvojeno 708.529 KM.

Više novca je potrošeno za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama. U ovoj godini je za te svrhe predviđeno 5,6 miliona KM, a za sedam mjeseci je potrošeno 2,68 miliona KM.

Za raskrsnicu na Vogošćanskoj petlji je namijenjeno 200.000 KM, a sudeći prema Izvještaju Ministarstva finansija KS, za sedam mjeseci je potrošeno nula KM. Na temelju ranije pokrenutih postupaka nabavke novih vozila za gradski prijevoz je potrošeno 818.099 KM od ukupno raspoloživih 2,2 miliona KM u ovoj godini. Čak 2,5 miliona KM su namijenjena za izgradnju tramvajskih stajališta, a u prvih sedam mjeseci ministar saobraćaja Adnan Šteta (SDP) nije potrošio niti jednu KM.

Isto toliko novca, nula KM, izdvojeno je za Projekat automatskim upravljanjem semaforskim sistemom u KS, a u tu svrhu je namijenjen milion KM. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture je predviđeno 50.000 KM, a potrošene su tek 3.422 KM.

Novac nije izdvajan ni sa stavki koje se odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje (predviđeno 350.000 KM), investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture (predviđeno 200.000 KM) te izgradnju i revitalizaciju horizontalne i vertikalne signalizacije (predviđeno 150.000 KM).

Ministarstvo privrede KS je u ovoj godini namijenilo 100.000 KM za podršku očuvanju starih i tradicionalnih zanata, a u prvih sedam mjeseci nije u tu svrhu potrošilo niti jednu KM. Poređenja radi, u istom vremenskom okviru 2018. godine su zanatlije već bile subvencionirane sa tim iznosom.

Imao je ministar privrede Haris Bašić (NiP) na raspolaganju čak tri miliona za podsticaje za razvoj male privrede, a potrošio je samo 23.000 KM. U isto vrijeme prošle godine su potrošena dva miliona KM. Za zapošljavanje mladih u KS je potrošio nula KM, a imao je na raspolaganju 1,5 miliona. U 2018. godini je za podršku zapošljavanju mladih u istom vremenskom okviru izdvojeno 230.000 KM.

Za zapošljavanje mladih nije izdvajan novac, ali jeste 122.500 KM za podršku radu prihvatalištu pasa lutalica. Aktivnosti Ministarstva privrede su, očigledno, bile usmjerene na lutalice, ali ne i na podršku projektima Privredne komore KS i Obrtničke komore KS. U te je svrhe potrošeno nula KM od predviđenih 205.000 KM.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je uredno podijelilo novac namijenjen neprofitnim organizacijama, ali za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom, za što je namijenjen milion KM, nije bilo prostora te je za sedam mjeseci u te svrhe potrošeno nula KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS ima težak zadatak da se uhvati u koštac sa problemom zagađenog zraka u KS. Tako su za primjenu plana interventnih mjera za zagađenje zraka potrošili nula od ukupno raspoloživih 100.000 KM.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS je od 7.433.362 KM raspoloživih sredstava za kapitalne transfere potrošilo tek 2.258.905 KM.

Za projekte rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže je namijenjeno 900.000 KM, a nije potrošena niti jedna KM. Za izgradnju gasovoda Igman-Hadžići je namijenjen milion KM, a na realizaciji projekta je potrošeno nula KM.

Istovremeno su u svim institucijama u KS iznosi namijenjeni za plaće i ostale naknade uposlenima drastično uvećane u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje Izvještaj o izvršenju Budžeta KS za prvih sedam mjeseci ove godine.