Kako za Faktor pojašnjava Aldijana Hamza, glasnogovornica Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park koje je nadležno za te poslove, građani posredstvom mjesne zajednice ili općinske službe za urbanizam ili komunalne poslove na području Kantona Sarajevo mogu zatražiti uklanjanje dijela ili cijelog stabla koje im smeta da li zbog zaklanjanja pogleda na prozoru, izazivanja opasnosti po život ili imovinu ili nekog drugog razloga.

Naime, građanin ili više njih podnosi zahtjev, a općinska služba ima formiranu stručnu komisiju koja izlazi na teren.

- Komisija izvrši procjenu te daje rješenje o intervenciji, odnosno vrsti radova koje treba izvršiti na stablu ili više njih. Jedan primjerak rješenja dolazi nama u Park, ako se radi o javnoj zelenoj površini jer smo mi jedini ovlašteni izvršioci tog posla – kaže Hamza.

Navodi da je žalbeni rok 15 dana.

- U slučaju da se neko od komšija žali na to rješenje, na taj način komšija može zaustaviti radove. Nakon 15 dana naša ekipa shodno svom programu rada izlazi na teren i završava taj dio posla – kaže Hamza.

Ukoliko je u pitanju privatni posjed i uklanjanje stabla, Hamza ističe kako samo vlasnik može podnijeti zahtjev za komercijalnu uslugu uklanjanja stabla.

- U tom slučaju vlasnik snosi troškove. Mi kao jedno preduzeće koje pružamo tu vrstu usluge izlazimo na teren, ali ima i privatnih firmi koje se bave tim poslom na privatnom posjedu, na javnoj površini nadležni smo samo mi – kaže Hamza.

Komercijalno uklanjanje, kaže, zavisi od vrste radova, od visine stabla, angažmana autokorpe, te je neophodan izlazak na teren kako bi se izvršila procjena i od same vrste radova i angažmanu radnika zavisi i cijena.

- Sve naše intervencija, a imali smo ih oko 3.000 prošle godine, ne podrazumijevaju uklanjanje stabla u potpunosti već i određenu dekaptaciju stabla, orezivanje krošnje, grana ili dijela krošnje. Što se tiče stabala, ono mora ugrožavati ili komunalnu infrastrukturu ili ugrožavati objekat ili biti toliko oštećeno ili oboljelo da predstavlja opasnost za stanare, prolaznike i u tom slučaju da bi posljedice pada bile nesagledive, ono i ne zaslužuje da ostane tu – zaključuje Aldijana Hamza iz KJKP Park.