Nakon što je Federalna vlada utvrdila i po hitnom postupku uputila Parlamentu FBiH Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Elvir Karajbić, predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH, kazao nam je  da će, nakon što zakon stigne u Parlament, zakazati kolegij šefova klubova stranaka. Dodaje kako nije isključena ni opcija zakazivanja vanredne sjednice Zastupničkog doma na kojoj bi se razmatrao Prijedlog zakona o demobilisanim borcima. Podsjećamo, borci insistiraju da zakon stupi na snagu 1. jula kako bi 20.000 boraca, starijih od 57 godina, a koji su u stanju potrebe, mogli od jula početi primati egzistencijalnu novčanu pomoć.

- Nama još nije stigao zakon, sve zavisi kada će ga Vlada FBiH pustiti prema nama poštom. Kada dobijemo zakon, zakazat ću kolegij šefova klubova stranaka, na kojem će se odlučiti datum sjednice. Ukoliko bude redovna sjednica, u skladu sa poslovnikom, zastupnicima se 14 dana prije održavanja sjednice mora dostaviti materijal i poziv za sjednicu. To znači da će sjednica biti nekada u junu. A ako je vanredna sjednica, ona se može zakazati u roku od 24 sata, i ni ta opcija nije isključena - rekao nam je Karajbić.

Dodaje kako je upoznat koliko je borcima važno donošenje ovog zakona.

- To je pitanje koje treba da razmatra Parlament FBiH, kako Zastupnički, tako i Dom naroda. Poznato je da se zakon u istom tekstu nakon Zastupničkog doma mora usvojiti i na Domu naroda - podsjeća Karajbić.

Demobilisani borci i članovi njihovih porodica moći će ostvariti više prava na osnovu zakona koji treba da se donese. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.

Također su osigurani povoljniji uvjeti i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije penzionisanje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama. Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni demobilisani borci koji imaju 57 godina i stariji, a koji su najmanje jednu godinu bili učesnici u Oružanim snagama, najmanje jednu godinu na birou i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja, izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca, te besplatna pravna pomoć.