Federalna vlada još nije dostavila Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Prijedlog zakona o demobilisanim borcima, i to je, prema riječima Elvira Karajbića, predsjedavajućeg ovog doma, razlog što se zakon ne nalazi na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma FBiH, koja je zakazana za 24. i 25. juni. Razgovarali smo i sa Salkom Bukvarevićem, federalnim ministrom za boračka pitanja, koji nam objašnjava da bi zakon o demobilisanim borcima trebao ići u Parlament FBiH u paketu sa rebalansom budžeta FBiH za 2019. godinu.

Mi u Zastupničkom domu funkcionišemo 

- Ne možemo staviti na dnevni red prijedlog zakona koji nismo dobili od Vlade FBiH. Nama Vlada niti je uputila rebalans budžeta FBiH za 2019. godinu, niti zakon o demobilisanim borcima. Čim Federalna vlada uputi te dvije tačke, potrebno je da se stavi i da se o tome raspravlja. Mi, što se tiče Zastupničkog doma FBiH funkcionišemo, e sada te zakone u istom tekstu treba da usvoji i Dom naroda FBiH - rekao nam je Karajbić.

Na pitanje da li će Zastupnički dom Parlamenta FBiH, ukoliko bude potrebno, zakazati vanrednu sjednicu zbog zakona o demobilisanim borcima i rebalansa budžeta, Karajbić nam kaže kako sve zavisi od Vlade FBiH.

- Vlada treba da traži da se stave te tačke dnevnog reda, i ukoliko želi da se raspravlja o njima, to će učiniti Zastupnički dom bez ikakvih odugovlačenja. Ali s tim što vlada treba dostaviti materijale zakona u Zastupnički dom - rekao nam je Karajbić.

Bukvarević se nada da će zakon, uprkos svemu, stupiti na snagu 1. jula ove godine, a na čemu insistiraju i borci.

- Mi se nadamo da će se u ovom mjesecu pored redovne, zakazati i hitna vanredna sjednica sa dvije tačke dnevnog reda, rebalansom budžeta FBiH za 2019. godinu i zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. U skladu sa zaključkom Vlade FBiH trebalo bi da to bude u paketu, da se istovremeno rješavaju. Očekujem u narednoj sedmici, na sjednici Vlade FBiH da bude rebalans budžeta i da onda to uputimo prema Parlamentu FBiH i da to predsjedavajući Zastupničkog doma stavi na jednu hitnu sjednicu - govori nam Bukvarević.

Podsjeća da je rebalans budžeta neophodan zbog finansiranja zakona o demobilisanim borcima.

Očekujemo da se rebalan budžeta vrlo brzo nađe na Vladi FBiH 

- Očekujem da će predstavnici oba doma imati razumijevanja i zakazati vanredne sjednice kako bi se to sve završilo. Mi smo to sugerisali, vjerovatno će zasjedati i Odbor za boračka pitanja. Zovu nas borci i pitaju zašto se još  ne donosi zakon o demobilisanim borcima. Ono što mogu reći jeste da su Federalno ministarstvo za boračka pitanja i Vlada FBiH, svoj posao, kada je riječ o zakonu, završili. Međutim, drugi zaključak Vlade je bio da Federalno ministarstvo finansija pripremi rebalans, a za to je bilo potrebno određeno vrijeme. Imamo informaciju da se rebalans budžeta uveliko radi i zaista očekujem da se nađe na Vladi vrlo brzo, a samim time da se omogući vrijeme da se zakažu vanredne sjednice oba doma Parlamenta FBiH - rekao nam je Bukvarević.