Katica je odgovarajući na pitanja zastupnika Skupštine KS kazao da je sigurnosna situacija u ovom kantonu, u domenu javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja, u februaru u tendenciji opadanja te da se stopa kriminaliteta smanjuje, ali da postoje određeni događaji koji se periodični ponavljaju i uznemiruju javnost.

Govoreći o procesu nabavke helikoptera, Katica je kazao da su namijenili nešto više od 17 miliona KM za tu svrhu, da su formirali komisiju od 13 članova koja će se baviti javnom nabavkom, ali da ne može precizirati kada će taj proces biti završen.