Nekadašnji saziv Vlade je 2018. godine počeo ovu priču, kada je zvanično neizgrađeni objekat Javnog preduzeća Vodovoda i kanalizacije u, Kolodvorskoj ulici, općina Novo Sarajevo, ustupljen na korištenje MUP-u. Na tome se stalo, a čak nije završena ni procedura oko prenosa vlasništva zgrade između Vodovoda i kanalizacije (ViK) i MUP-a KS.

- Radi se o specifičnoj i složenoj pravnoj stvari. Razgovori u vezi objekta nisu vođeni već više od godinu. Objekat se još vodi u našim poslovnim knjigama i nikakvim dokumentom nije prenesen drugom na korištenje. U zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu, na parceli na kojoj je lociran objekat je upisano pravo korištenja radi izgradnje poslovno-dispečerskog centra. Dakle, objekat nije upisan u zemljišnim knjigama jer nije građevinski dovršen, nije dobio upotrebnu dozvolu. Ovaj objekat KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo se vodi u poslovnim knjigama ovog preduzeća – pojasnila je Aida Pendek, direktorica ViK-a.

Tadašnji premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, 2019. godine obećali su da će "sigurno u svom mandatnom periodu izgraditi zgradu MUP-a KS". U međuvremenu ova Vlada je smijenjena, ali su ponovo došli na vlast.

Admir Katica ponovo je izabran za ministra policije, pa je o izgradnji zgrade MUP-a KS rekao:

"Trenutno je ovaj projekat u fazi rješavanja pravnih pitanja u Općinskom sudu Sarajevo, s obzirom na to da je potrebno da se pravo korištenja te zgrade prenese sa Vodovoda i kanalizacije na MUP KS. Kada ovo riješimo, nastavljamo sa izradom projektne dokumentacije".

Ministar je dodao da su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije u budžetu KS za 2021. godinu.

- Ova lokacija za izgradnju zgrade prema procjeni Uprave policije najbolje odgovara kako sa strateškog i geografskog aspekta tako i mobilnosti policije. U novoizgrađenoj zgradi trebalo bi biti sjedište MUP-a, Treća policijska uprava i Jedinica za saobraćaj. U zgradi će biti napravljen moderni operativni centar – pojasnio je Katica.

Sjedište MUP-a KS je još od 1997. godine nalazi se u ulici La Benevolencija, koje je naslijeđeno od nekadašnjeg Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove. Činjenica je da kantonalna policija svoje sjedište nije imala od osnivanja.