Klinički centar Univerziteta u Sarajevu napravio je novi iskorak u liječenju onkoloških bolesnika, nabavkom najnovijeg savremenog 4D CT simulatora, koji se koristi u terapiji najtežih onkoloških bolesnika.  Aparat omogućava  sprovođenje savremenih i  visokosofisticiranih radioterapijskih tehnika (IMRT, VMAT/RapidARc , SRS/SBRT).

Aparat je opremljen najsavreminijim softerom za obradu slike i izradu 4D rekonstrukcije što je od ogromnog značaja za planiranje  i sprovođenje najsavremenijih radioterapijskih tretmana, prvenstveno stereotaktičke radiohirurgije (SRS)  i  stereotaktičke radioterapije tijela (SBRT).

Prema riječima šefa Klinike za onkologiju KCUS, prof.dr Semira Bešlije uz novi 4D CT simulator nabavljena je i dodatna oprema  za sprovođenje naprednih radioterapijskih tehnika prvenstveno kod  karcinoma pluća,  dojke i jetre.

-Naš uspijeh ne bi bio moguć bez apsolutne podrške manadžmenta KCUS  koji je prepoznao  neophodnost kupovine najsavremenijeg  CT simulatora  koji posjeduje mogućnosti primjene novih tehnika. Podrška menadžmenta nije izostala ni  u pogledu kontinuiranih edukacija naših uposlenika i daljem napretku u skrbi za pacijente sa malignim bolestima, kroz razvoj novih projekata i nabavku novih aparata i opreme. S pravom ističem da je u protekle četiri godine mandata ovaj menadžment uradio za Onkološku kliniku više nego svi prethodni u proteklih trideset godina. Nabavka novog 4D CT simulatora zajedno sa Linearnim akceleratorom Varian TruBeam predstavlja  veliki napredak  za budućnost radioterapije  čime KCUS postaje  dominantna i respektabilana ustanova za sprovođenje svih savremenih radioterapijskih tehnika i tretmana. Sa ovakvom opremom više nema potrebe za izmještanje pacijenata u smislu liječenja radioterapijom – ističe prof.dr. Bešlija.

Novi  CT  simulator  je idealan aparat za  simulaciju  organa u pokretu prvenstveno srca i pluća, pri čemu se smanjuje i količina kontrasta koji se koristi pri klasičnim CT snimanjima.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da KCUS nastavlja putem razvoja i unaprijeđenja zdravstvenih usluga, u svim oblastima medicine. Naglašava da napredak najveće zdravstvene ustanove BiH direktno vodi ka izgradnji boljeg zdravstvenog sistema naše zemlje.

-Nabavka dijagnostičke i terapijske opreme u KCUS vrši se shodno postojećem Planu i listi prioriteta. Većina aparata koje smo zatekli prije četiri godine na Onkološkoj klinici bili su potpuno zastarjeli, te je zbog prekomjerne upotrebe bila upitna i ispravnost terapije. Ranije je korišten konvencionalni simulator, proizveden prije 23 godine. Takvi aparati se više ne proizvode, tako da u slučaju kvara nismo mogli nabaviti ni rezervne dijelove. Danas je instaliran najsavremeniji 4D CT simulator, a u narednom periodu imamo u planu nabavku novog aparata za brahiterapiju. U protekle četiri godine poduzeli smo maksimalne napore da Onkološku kliniku dovedemo u red vodećih u regionu.Istim putem nastavljamo i u narednom mandatu. Izuzetno sam ponosna na uspjeh koji smo ostvarili u KCUS. O našem uspjehu na Klinici za onkologiju najbolje govori izraziti procentualni porast preživljavanja pacijenata bolesnih od malignih bolesti. Stalni problem je nedostatak citostatika koje KCUS ne može nabavljati. Citostatike nabavlja i nama isporučuje FZZOiR i potrebno je da pacijenti to znaju – izjavila je prof.dr.Izetbegović, saopćio je KCUS.