Oni u inicijativi traže da se u budžetu TK osiguraju finansijska sredstava koja bi se koristila za pomoć stanovništvu Republike Turske koje je stradalo u zemljotresu.

- Ukoliko u budžetu TK za 2023. godinu nema dovoljno planiranih i predviđenih sredstava za slične namjene, zahtijevamo hitni rebalans budžeta kako bi se osigurala adekvatna finansijska sredstva. Zahtijevamo da se u skladu sa mogućnostima dio robnih rezervi TK uputi za pomoć stradalom stanovništvu Republike Turske - navodi se u incijativi Kluba zastupnika SDA.

Od Ministarstva zdravstva TK zahtijevamo, dodaju u incijativi, da u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH organizira pomoć ljekarskih ekipa iz TK stradalom stanovništvu Republike Turske.

Zahtijevamo da Vlada TK hitno djeluje u skladu sa iznesenom inicijativom, navedeno je u dokumentu koji je upućen predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u TK.