Depolitizirat ćemo policiju i vratiti je struci. Obećao je to, a obećava i danas šef Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković. Umjesto depolitizacije i "povratka struci", NiP od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo (KS) pravi platformu za "reality show" u kojem će glavnu ulogu imati građani KS, odnosno oni koje kadrovi NiP-a odrede za glavne uloge.

Do kraja 2020. godine će, najavljuju iz MUP-a, cijelo Sarajevo biti pokriveno videonadzorom, a taj projekat, kojeg je podržala Skupština i Vlada KS, će koštati oko 8,5 miliona KM. U njegovoj realizaciji ne bi bilo ništa sporno, s obzirom na to da u evropskim metropolama takvi sistemi značajno doprinose sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta, da taj nadzor vrše ovlašteni policijski službenici, odnosno Uprava policije MUP-a KS. Odlukom NiP-ovog ministra unutrašnjih poslova Admira Katice, koju je podržala Vlada KS, u Sarajevu to neće biti slučaj.

Katica je početkom ovog mjeseca donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, prema kojem se osniva poseban Sektor videonadzora, ali u okviru Uprave podrške, organizacione jedinice u MUP-u koja je odvojena od Uprave policije i koja je pod direktnom kontrolom politike. Direktni nadređeni Upravi podrške je pomoćnik ministra, odnosno ministar.

To u praksi znači da nadzor nad kretanjem građana KS neće vršiti ovlašteni policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, već državni službenici u MUP-u koje će na tu poziciju postaviti, odnosno uposliti, ministar i koji će direktno odgovarati pomoćniku ministra, odnosno ministru Katici. Prostor za zloupotrebe koji se tim činom otvara seže do granica političkih potreba strukture kojoj ministar pripada, pa se može kretati od praćenja političke konkurencije do korištenja snimljenog materijala u političke svrhe.

Jedina veza koju bi Uprava podrške trebala imati sa Sektorom nadzora jeste pružanje tehničke podrške, odnosno servisiranje tehnologije koju u svakoj evropskoj metropoli u praksi koriste ovlašteni policijski službenici. To je, primjera radi, slučaj u Londonu, "najnadziranijem" gradu na svijetu, u kojem pristup kontrolnoj sobi imaju isključivo policijski službenici koji su prethodno prošli odgovarajuću obuku u radu i korištenju javnih nadzornih kamera u vezi sa snimanjem incidenata i dokaza.

Katica je 23. oktobra raspisao interni oglas za unapređenje državnog službenika, kojeg će imenovati na poziciju načelnika Sektora videonadzora, a unaprijeđeni državni službenik će direktno odgovarati pomoćniku ministra, odnosno ministru Katici i dobijat će naloge od politički imenovane osobe, a ne Uprave policije.

Međutim, to nije sve. MUPKS uskoro dobija i Helikoptersku jedinicu. Takvu jedinicu, poređenja radi, ima i MUP Republike Srbije, a ona je smještena u sastav Direkcije policije, koju kontrolira direktor policije.U KS to neće biti slučaj. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, kojeg je donio ministar Katica, nalaže da je Helikopterska jedinica jedna od organizacionih jedinica MUP-a koju direktno kontrolira ministar, a ne Uprava policije, odnosno policijski komesar. Ukoliko policiji zatreba helikopter, dozvolu za njegovo korištenje mora dati ministar. Helikoptersku jedinicu ima i FUP, ali njome ne rukovodi ministar unutrašnjih poslova FBiH već direktor FUP-a, odnosno komandant Specijalne policijske jedinice FUP-a.

Član 14a. novog pravilnika, koji se odnosi na nadležnost Helikopterske jedinice, kaže da ona, između ostalog, vrši prijevoz lica i stvari za potrebe MUP-a, kao i za potrebe državnih, federalnih i kantonalnih organa. Odluku o tome koga će, kada i pod kojim uvjetima prevoziti, donosi ministar Katica.

Ovakva unutrašnja organizacija MUP-a KS u direktnoj je suprotnosti sa obećanjima o depolitizaciji policije i "vraćanja struci", ali je u skladu sa ranijim potezima koji policiju, prema ocjenama struke, stavljaju pod punu političku kontrolu.

VEZANI TEKST - Šta donose novi zakoni u KS: Policija se stavlja pod punu političku kontrolu