Javna kolektivna garaža imat će dvije podzemne etaže gdje će biti 165 parking mjesta. Ukupna vrijednost projekta je oko šest miliona maraka. Vlada KS izdvojila je 4,4 miliona maraka, dok je Općina Novo Sarajevo učestvovala u projektu sa 1,5 miliona vrijednim zemljištem.

Prilikom otvaranja radova prošle godine na podzemnoj garaži u Kolodvorskoj ulici Nedžad Koldžo, bivši načelnik Općine Novo Sarajevo naglasio je da je ovo prvi projekat, po modelu javno-javnog partnerstva, odnosno prvi put dva nivoa vlasti zajednički ulaze u izgradnju jednog infrastrukturnog projekta.

- Po završetku izgradnje garaže, zajednički ćemo odrediti upravitelja. Ona sredstva koja Općina na osnovu svog ulaganja bude dobijala će dalje ulagati u izgradnju mreže parkinga i podzemnih garaža - obećao je bivši načelnik Koldžo.

Ko će upravljati podzemnom garažom kada se izgradi?

- Ranije potpisanim Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže u ulici Kolodvorska, jasno su definisana pitanja oko upravljanja podzemnom garažom, a gdje su se Kanton Sarajevo i Općina usaglasile da to bude KJKP Rad, odnosno drugo kantonalno komunalno preduzeće ukoliko se u međuvremenu osnuje, a iste je djelatnosti. Sporazumom je također definisano da će strane potpisnice Sporazuma posebnim ugovorom regulisati ostala pitanja koja se odnose na održavanje objekta garaže, njene upotrebe, raspodjele operativnih troškova nastalih radom garaže, kao i raspodjele ostalih prihoda ostvarenih od rada garaže – odgovor je iz Općine Novo Sarajevo.