Prema ZK izvadku DPO – Upravna zgrada i dvorište, državno je vlasništvo 1/1 Zavoda za izgradnju grada Sarajeva.

Za prisvajanje vlasništva na ovoj zgradi borili su se mnogi, pa i Socijaldemokratska partija BiH, ali zgradu niko nije uspio upisati u svoje vlasništvo.

Poslije ove borbe za zgradu DPO pravo na raspolaganje dobio je Grad Sarajevo. Skupština Kantona Sarajevo 1999. godine zgradu DPO ponovo daje na korištenje Gradu Sarajevu.

U međuvremenu zgradu DPO počeo je koristiti i Parlament Federacije BiH i sada je ponovo počela politička bitka o vlasništvu nad ovom zgradom u kojoj se nalazi i podzemna garaža sa desetak parking mjesta, a u dvorištu zgrade još 14 parking mjesta.

Ovaj problem još više se zakomplicirao jer je Gradsko vijeće Sarajeva donijelo Odluku 27. novembra 2019. godine kojom se faktički vrši zamjena korištenja poslovnih prostorija i to u objektima Vječne vatre, bivša zgrada SDK i objekta DPO na Skenderiji gdje su sada smještene službe koje servisiraju Federalni parlament i gdje je, također, smještena administracija Grada Sarajevo, kojim se traži iseljenje iz objekta zgrade DPO i postupanje po Odlukama Vlade FBiH i Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je za to vrijeme iselila institucije čiji je vlasnik Vlada FBiH, tako da je u zgradi Vječne vatre oslobođen dio prostorija u koji je preseljen dio administracije Grada Sarajeva.