Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo iz Kluba SDA Mahir Dević kaže da Vlada KS po pitanju prevencije i saniranja štete nakon novembarskih poplava ne radi gotovo ništa, te da sve aktivnosti uglavnom provode lokalne zajednice. 

- U budžetu za 2021. godinu predviđeno je šest miliona KM za Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na čijem je čelu Enver Hadžiahmetović. Za realizacija projekata za prevenciju od poplava nije utrošena niti jedna marka. Nešto malo je realizirano samo u Ministarstvu privrede. Plan utroška su donijeli tek nakon poplava jer su se u međuvremenu bavili štimanjem papira za direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Dženana Brkanića - tvrdi Dević.

Za sanaciju štete od novembarskih poplava tek su nedavno potpisani sporazumi sa općinama u Kantonu Sarajevo.

- Tek sada se provode tenderske procedure i to je sada u fazi realizacija. Da su se u međuvremenu desile poplave, ima li bismo još veću katastrofu - smatra Dević.

Vlada KS je prilikom poplava koristila usluge privatne firme Bosman.

Kantonalna zastupnica iz Kluba SDA Jasmina Biščević-Tokić kaže da postoji uredba kojom je firma Bosman proglašena službom za spašavanje u sklopu Vlade KS. 

- Oni su proglašeni kao služba za spašavanje iz ruševina, a ne kada su u pitanju poplave. Vlada KS je tada angažovala ovu firmu i isplatila joj 242 hiljade KM. To je potvrdio i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić - kazala je Bišćević-Tokić.

Tvrdi da je Vlada KS tek 5. novembra usvojila plan namjenskih sredstava za prevenciju od poplava, iako je to trebalo biti učinjeno početkom godine. 

- Kantonalna uprava civilne zaštite donosi plan namjenskih sredstava, a potvrđuje ga štab na čijem čelu je Enver Hadžiahmetović. Oni prije poplava nisu imali preventivni program. Nijednom nisu izašli da očiste korita. Plan su usvojili tek onda kada su se poplave desile - tvrdi Bišćević-Tokić.

Općine su, kaže Bišćević-Tokić, još prije tri mjeseca dostavile svu dokumentaciju o nastalim štetama usljed poplava, a novca za sanaciju još nema. 

Iako općinama nisu novac uplatili blagovremeno za sanaciju štete nakon poplava, Bišćević-Tokić tvrdi da je Vlada KS nakon poplava ekspresno isplatila firmu Bosman i Vodovod i kanalizaciju Sarajevo.