U ukupno registrovanom obolijevanju odraslih stanovnika, deset vodećih oboljenja učestvovalo je sa 55 procenata.

- Vodeći uzroci obolijevanja su hipertenzivna oboljenja, akutne infekcije gornjih respiratornih puteva, inzulno-neovisni dijabetes, druge dorzopatije te drugi endokrini i metabolički poremećaji. U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2020. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog trakta - izjavio je ministar zdravstva Tuzlaskog kantona Božo Jurić.

Najučestalije lokalizacije malignoma su: dojka, prostata, pluća, mokraćna bešika, ženski reproduktivni organi i bubrezi.

- U narednom periodu treba raditi na poboljšanju uslova rada zdravstvenih ustanova. Teško je predvidjeti sredstva jer nabavka medicinske opreme je na razini osnivača zdravstvenih ustanova. Što se tiče Vlade Tuzlaskog kantona sigurno je da ćemo raditi na poboljšanju kada je riječ o nabavci opreme kojima je kanton osnivač - izjavio je Jurić.

Ustvrdio je kako postoji izvjesno preklapanje nadležosti kada je riječ o mamografiji koja spada u sekundarno-tercijarni nivo zaštite, ali je istakao da će Vlada raditi na omogućavanju pacijentima da se adekvatno liječe.

- Zbog toga smo i u našem pozivu koji je upućen za preventivne skreening programe dali mogućnost prijave svim zdravstvenim ustanovama na području TK koje se konkretno bave obavljanjem procesa mamografije - rekao je Jurić.