Na zastupničko pitanje Skupštine Kantona Sarajevo Neire Dizdarević, KJKP Rad informisalo je zastupnike koliko su od 2014. do 2018. godine prikupili reciklažnog otpada i koliko su zaradili nakon prodaje tog otpada.

Za pet godina prikupljeno je 2.951,8 tona papira i na tome je zarađeno 451.209,48 maraka. Plastike je prikupljeno 116,85 tona, koja je prodata za 29.326.08 maraka. Za 54 tone najlona Rad je zaradio 28.670 maraka. Prodato je i 16 tona stakla za 2.150 maraka. Aluminijske ambalaže i tetrapaka prikupljeno je oko dvije tone i prodato za 1.193 marke.

- Količina sortiranog, a otpada koji nije prodan u raspisanom Javnom pozivu na dan 31.12. tekuće godine se sortira i skladišti do sljedećeg tendera. Od otvaranja reciklažnog dvorišta, prikupljaju se i vrste otpada za koje još u BiH nema tržišta, a to su autogume, tekstil, električna i elektronska ambalaža i tvrda plastika – rekao je Mirza Ramić, glasnogovornik KJKP Rada.

Ostvareni prihodi od prodaje sekundarnih sirovina djelimično pokrivaju rashode cijelog poslovnog procesa prikupljanja i obrade reciklažnih sirovina do konačnog proizvoda spremnog za prodaju. Naime, ovakav odnos prihoda i rashoda je očekivan, zbog čega je potrebno sufinansirati aktivnosti prikupljanja i pripreme otpada za reciklažu iz naknada (taksi) proizvođača otpada. Ovakva praksa je slučaj u većini evropskih zemalja, i to se treba uraditi i u BiH, smatraju u Radu.