- Iz pouzdanih izvora nas nekoliko, koji smo zainteresirani za konkurs saznali smo da će samo kadar SDP-a imati prednost pri prijemu u radni odnos. Želim se prijaviti na mjesto medicinske sestre, ali nisam iste političke opcije kao trenutno rukovodstvo Doma niti to moram biti jer je to moje pravo - hoću li uopće pripadati nekoj političkoj opciji i kojoj. Ako je to tako, onda ne vidim svrhu javnog objavljivanja konkursa i prijavljivanja na isti ako se već unaprijed zna ko će biti primljen - kazala nam je razočarana sugrađanka.

Ko su ljudi na čelu ustanove

Faktor je prije tri dana objavio tekst kako su na internet-stranici Kantonalne javne ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Kantonu Sarajevo prije dva dana objavljena pitanja, lista propisa i literatura iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit prije nego što je objavljen oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - medicinske sestre / tehničara, kuhara, vešerice, higijeničara prostora i servirke, što je kod onih koji su željeli konkurisati, izazvalo zbunjenost.

VEZANI TEKST - Dom za zbrinjavanje osoba sa invaliditetom KS objavio ispitna pitanja, a oglasa za prijem u radni odnos nigdje

- Zaista je nevjerovatno i zbunjujuće da se prije objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos objave pitanja i literatura potrebni za polaganje ispita. Kakva je to procedura, valjda se prvo treba objaviti javni oglas za prijem u radni odnos, pa tek onda pitanja, a ne raditi naopako. Jučer sam cijeli dan provela tražeći javni oglas po stranicama Doma, JU Služba za zapošljavanje KS, novinama, portalima jer se želim prijaviti na konkurs. Kakva je to procedura - ispričala nam je prije tri dana J. S. iz Sarajeva (puno ime i prezime poznato redakciji), samo jedna od nekoliko građana koji su nas pozvali.

A ko su ustvari ljudi koji su na čelu ove kantonalne javne ustanove i kako su došli na te pozicije?

U vrijeme vladavine "Šestorke" u Kantonu Sarajevo 2019. godine, nakon što je SDP preuzeo ovu javnu ustanovu, za člana v. d. direktora postavili su članicu SDP Vogošća Amelu Gostevčić uz dogovor da će po dolasku Hazima Durmiševića, trenutno direktora Doma, i također kadra SDP Vogošća, Gostevčić biti na "konkursu" izabrana za šefa službe u Ustanovi, što se stranački i realiziralo.

Direktor Hazim Durmišević sa Adnanom Štetom (SDP), ministrom saobraćaja KS 

Sadašnji direktor Durmišević, u vrijeme kada je premijer KS bio Mario Nenadić, smijenjen je da bi ga "Trojka" ponovo 2021. imenovala za direktora u 64. godini života.

U Upravni odbor tada je postavljena Amela Gostevčić, a kao predsjednica Upravnog odbora izabrana je članica glavnog odbora SDP-a Ladina Kolenda.

Dakle, svi članovi Upravnog odbora JU Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Kantonu Sarajevo, izuzev jedne osobe iz NiP-a, su članovi SDP-a.

Trenutno Amela Gostevčić mijenja direktora Hazima Durmiševića, za kojeg nam je još jučer rečeno da je na godišnjem odmoru.

Postavlja se pitanje - kako Gostevčić, kao članica Upravnog odbora može biti i direktorica ove javne ustanove?

Naime, u Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u članu 113. jasno je navedeno da "direktor ustanove ne može biti predsjednik i član Upravnog odbora i predsjednik i član Nadzornog odbora bilo koje ustanove, nezavisno od oblasti za koju je osnovana, a koja djeluje u BiH".

Nakon svega, pitanje koje se nameće jeste – "da li Amela Gostevčić mijenja direktora Durmiševića kako bi kontrolirala stranački konkurs", a kako Upravni odbor kontrolira rad direktora, zanimljivo bi bilo saznati i - "kako će Gostevčić kontrolirati samu sebe"?

Nisu odgovarali na pozive 

Kako bismo saznali da li je, prije svega, konkurs konačno objavljen, ali i čuli šta će menadžment učiniti da postupak prijema u radni odnos potrebnog kadra prođe po zakonu i bez uplitanja politike, u više navrata pokušali smo stupiti u kontakt sa nadležnima u ovoj kantonalnoj javnoj ustanovi. No na bezbroj upućenih telefonskih poziva niko nije odgovarao.

Dodajmo i to da je "Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS", objavljena u decembru 2020. godine, na stranicama 115. i 116. pokazala da je Direktor Hazim Durmišević u prvom mandatu potpisao Ugovor sa tadašnjim stranačkim SDP Upravnim odborom u kojem je sebi pokušao priskrbiti nezakonita prava, kao što su pravo na otkazni rok, pravo na otpremninu, te pravo da nakon isteka perioda na koji je imenovan bude raspoređen na drugo odgovarajuće slobodno i sistematizovano radno mjesto u ustanovi, čime je eksplicitno, kršeći zakon, pokušao oštetiti ustanovu i budžet Kantona Sarajevo.