U Odboru su prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući, mr. Tea Mušić, zamjenica, te članovi Samir Fazlić, Miroslav Živanović, Srđan Srdić, Denis Stojnić, Nazif Osmanović, Nihad Kreševljaković, doc.dr. Hadžan Konjo, doc.dr. Adis Arapović, Igor Baroš, prof.dr. Samir Arnautović i prof.dr. Mehmed Kulić.

Usvojen je Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamikom rada i drugi radni dokumenti.

Također, Odbor je utvrdio tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini koji će, tokom mjeseca decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.