Kako saznajemo, na prvobitnom spisku za put je bilo 99 ljudi, ali na kraju se njih 67 odlučilo za povaratak u BiH. Oni će se u domovinu vratiti autobusom, ali i sa deset privatnih automobila, a zbog strogih procedura svi zajedno moraju napustiti pokrajinu Tirol.

Ovaj konvoj ima sve potrebne dozvole za prolazak kroz Sloveniju i Hrvatsku, a nakon medicinskih kontrola na granici, otići će u karantin u općine u kojima žive u BiH.