- U navedenom aktu Koordinacija osam sindikata upoznala je premijera Fortu o svojim odlukama od 20. decembra i pozvala Vladu Kantona Sarajevo da se održi još jedan sastanak najkasnije do danas, odnosno do petka, 23. decemra, kako bi se pregovori okončali uz prisustvo svih resornih ministara. Imajući u vidu da ste ignorisali naš dopis od 20. decembra, odnosno da na isti nismo dobili pisani odgovor, pozivamo Vas i sve resorne ministre u Vladi Kantona Sarajevo na posljednji sastanak / pregovore koji će se održati u ponedjeljak, 26. decembra, sa početkom u devet sati u Domu sindikata u Sarajevo. Ukoliko ne prihvatite naš dobronamjerni poziv, odluka Koordinacije osam sindikata o organizaciji i realizaciji štrajka upozorenja i generalnog štrajka će biti donesena i upućena prema organima osam sindikata na dalje postupanje – navedeno je u urgenciji Koordinacije osam sindikata radnika u KS upućenoj premijeru Forti.

 

Na zahtjev Koordinacije osam sindikata 20. decembra održan je sastanak sa Vladom KS na kojem su predstavnici radnika pregovarali o povećanju plaće u 2023. godini, isplati jednokratne pomoći za sve radnike u iznosu od 1.080 KM i uvažavanju Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera.

VEZANI TEKST - Koordinacija osam sindikata odbila sve odluke Vlade KS, traže ponovne pregovore

Nakon pregovora članovi Koordinacije osam sindikata su održali interni sastanak te donijeli odluku da odbijaju sve odluke Vlade KS, među kojima je i odbijanje prijedloga o povećanju plaće za oko 14.000 radnika u iznosu od pet posto jer, kako su naveli, radi se o jednostranoj odluci, a ne o prijedlogu za dalje pregovore.

Iz Koordinacije osam sindikata naveli su da im je na pregovorima rečeno da Vlada KS nema namjeru da isplati jednokratnu novčanu pomoć, što je jedan od njihovih zahtjeva.

Predsjednik Koordinacije osam sindikata Saudin Sivro nakon sastanka potpisao je sljedeće odluke:

1. ne prihvata se odluka Vlade KS o povećanju plaće za oko 14.000 radnika u iznosu od 5 posto jer se radi o jednostranoj odluci, a ne o prijedlogu za dalje pregovore,

2. ne prihvata se odluka Vlade KS prema kojoj se ne želi isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.080 KM za sve radnike u Kantonu Sarajevo,

3. ostajemo pri zahtjevu za isplatu 1.080 KM svim radnicima,

4. tražimo da se nastavi pregovarati o povećanju plaće svim radnicima u iznosu od 10 do 20 posto,

5. pozivamo Vladu KS da se održi još jedan sastanak najkasnije do petka, 23.12.2022. godine, kako bi se pregovori okončali uz prisustvo svih resornih ministara.

VEZANI TEKST - Forto rekao da nema para za jednokratnu pomoć; radnici poručili: Doći će nas 25.000

Tri su zahtjeva čije ispunjavanje radnici traže od Vlade KS, a to su: poštovanje Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 1.080 KM te povećanje osnovice za obračun plaće za narednu 2023. godinu.

Radnici su 14. decembra održali i protestni skup ispred zgrade Vlade KS.