Dodala je da je problem što u FBiH nema ko to da utvrdi i kazni, a oni koji su na nespojivim funkcijama ne daju ostavku navodeći da im niko nije utvrdio sukob interesa iako je zakon jasan.

Povod za pitanje o ukupnom broju onih koji su na nespojivim funkcijama u BiH je činjenica da je Amir Đogić već dvije godine ujedno vijećnik Laburističke stranke u Općinskom vijeću Velike Kladuše i direktor Javnog preduzeća Komunalije Velika Kladuša, koje dobija sredstva iz budžeta Općine, o čemu glasa i Đogić.

Zakon o sukobu interesa i BiH i FBiH propisuje da je članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije (ili savjetnika, što stoji u federalnom zakonu).

U Zakonu o sukobu interesa RS-a navedeno je da funkcioneri ne mogu biti direktori i članovi nadzornih odbora javnih preduzeća, a oni koji obnašaju dužnost na nivou gradova i općina ne mogu biti direktori i članovi nadzornih odbora samo javnih preduzeća koje su osnovali ta općina ili grad.

- Međutim, imamo problem sa FBiH gdje još nije usvojen novi zakon pa još ne postoji tijelo nadležno za utvrđivanje sukoba interesa, tako da nosioci javnih funkcija nemaju prepreka da se nalaze na nespojivim funkcijama.

Pokušali smo u svakom od tih slučajeva koji je zabilježen da se obratimo nadzornom odboru i upravnom odboru javnog preduzeća, ali ostaje sve na njihovoj volji hoće li išta poduzeti, da se sami razriješe ili da ih neko drugi razriješi – kazala je Korajlić.

Novi zakon o sukobu interesa se od ljetos nalazi u proceduri u Parlamentu FBiH.

- Kada će doći na red i biti usvojen je veliko pitanje.

Nadalje, na nivou BiH imamo problem gdje komisija ne funkcionira, a u RS-u usko tumače i ono što stoji kao sukob interesa – stava je Korajlić.

Nismo uspjeli dobiti odgovor predsjedavajuće Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Mirjane Marinković-Lepić na pitanje hoće li novi zakon o sukobu interesa biti među prioritetima.