Uz podatak koliko ih ljudi širom svijeta koristi, najčešće hakovane lozinke su: 

- 123456 (23,2 miliona korisnika)
- 123456789 (7,7 miliona korisnika)
- Qwerty (3,8 miliona korisnika)
- Password (3,6 miliona korisnika)
- 1111111 (3,1 milion korisnika). 

Njihova objava je za četiri dana imala milionki pregled, i niz komentara. 

Neki su pitali kako 123456 može biti lozinka kada je za širfu potrebno osam karaktera, neki su navodili kako moraju hitno promijeniti svoju lozinku, dok su se neki našalili da srećom koriste širfu "password123" pa se osjećaju sigurno nakon objave.