Tako je prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, u četvrtom tromjesečju 2020. godine broj minuta razgovora u mobilnoj telefoniji, u odnosu na isti period godinu ranije, porastao za blizu 60 posto.

Također, povećanje se bilježi i kada je u pitanju fiksna telefoniji, koja je godinama ranije konstantno bila u padu, kako u broju korisnika, tako i kod minuta razgovora preko fiksnog telefona.

U godini korone je rastao i broj paketnih pošiljki, ali i broj upućenih telegrama, što bi se također moglo pripisati posljedicama pandemije COVID-19.  

U posljednjem tromjesečju lani, u RS-u je umrlo oko 2.000 ljudi više nego u istom periodu 2019. godine, a zbog mjera štaba u ovom entitetu bila su zabranjena sva brojnija okupljanja, pa tako i na sahranama.

- U četvrtom tromjesečju 2020. godine broj paketnih pošiljki veći je za 8,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a broj telegrama je veći za 3,2 posto. Broj minuta razgovora u mobilnoj telefoniji u četvrtom tromjesečju 2020. godine veći je za 58,4 posto, dok je broj minuta razgovora u fiksnoj telefoniji veći za 11,6 posto - navodi se u podacima Zavoda za statistiku RS-a.