Prema riječima Alme Kratine, šefice Kluba zastupnika DF-a u Zastupničkom domu FBiH, dobro je da je za uvezivanje staža u budžetu za narednu godinu planirano 10 miliona KM, ali nema logike da je višemilionski iznos planiran za obnovu zgrade Staklene banke u Mostaru, predviđene za smještaj Vlade FBiH.

Umanjen novac za niže nivoe vlasti 

Inače, ovogodišnji budžet iznosi 5,4 milijarde KM. Od toga za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 259,9 miliona KM, što je za 170,4 miliona KM više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2020. godinu. Od ovog novca za stabilizaciju privrede ide 150 miliona KM, regresiranje kamata, garantni fond, 15 miliona KM.

- Vi sada u budžetu imate stavku od 10 miliona KM za uvezivanje radnog staža, što je dobro jer do sada nije bilo te stavke i sindikati traže od parlamentaraca da podrže budžet. Ali imamo ponovo neke stavke koje su nedopustivo visoke, recimo milioni silni za sanaciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, za onu staklenu zgradu u Mostaru, dok mi u Federalnom parlamentu radimo kao da smo u trećerazrednoj čekaonici - govori nam Kratina.

Kaže kako je nedopustivo da se malo novca planiralo za nabavku vakcina protiv COVID-19.

VEZANI TEKST - DF o vakcinaciji stanovništva u BiH: Kadar HDZ-a u svim ključnim institucijama je zakazao, šta se čeka

- Za to su se trebala veća sredstva planirati u budžetu za narednu godinu. Amandamana na budžet će biti, pogotovo u oblasti zaštite zdravlja stanovništva. Međutim, praksa Vlade FBiH je da se u roku od pola sata očituje o svim amandmanima, razmotri ih i odbije - govori Kratina.

Za egzistencijalne naknade 7,4 miliona KM 

U Prijedlogu budžeta FBiH je navedeno da je za tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima planirano 416,8 miliona KM, a što je manje za 415 mil. KM ili 50 posto u odnosu na prošlogodišnji budžet. Jedan od razloga smanjenja, je transfer Fond za stabilizaciju privredi koji je u 2021. godini planiran na drugom ekonomskom kodu.

Budžetom se planira povećanje sredstava prema Federalnom ministarstvu za boračka pitanja za 7,4 miliona KM koji idu za isplatu egzistencijalne naknade u okviru Zakona o demobilisanim borcima.

U 2021. godini Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike planirano je za implementaciju Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom – roditelj – njegovatelj 16,5 mil. KM. Također, za Federalni zavod PIO planirano je povećanje transfera za isplatu penzija od 21,3 mil. KM u odnosu na prethodnu godinu.

Predviđena je subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža od sedam miliona KM, dok je u budžetu za prošlu godinu bilo planirano milion KM. Za uvezivanje staža radnicima u privatnim preduzećima predviđena su tri miliona KM.

- Bruto plaće i naknade po osnovu redovnog rada planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine za 8.204 zaposlenih uz primjenu osnovice za obračun plaća od 330,00 KM. Ukupno planirana sredstva u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu na ovoj poziciji iznose 219,7 mil. KM, što predstavlja povećanje od 10,1 mil KM ili pet posto u odnosu na iznos u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu - stoji u Prijedlogu budžeta za narednu godinu.

Osiguran novac za ministre, savjetnike, koji se ne snađu 

U 2021. godini planiran je novac za ispunjenje zakonske obaveze isplate plaća i naknada dužnosnicima (zastupnici, ministri, savjetnici) šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata ukoliko nemaju zasnovan radni odnos.

Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje planirano je 13,1 milion KM, što predstavlja povećanje od 11 miliona KM u odnosu na budžet iz prošle godine

- Najznačajnije povećanje ove pozicije odnosi se na rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade Staklena banka u Mostaru u iznosu od 12 miliona KM planiranih za 2021. godinu - stoji u prijedlogu budžeta za 2021. godinu.