Zbog proglašenja pandemije koronavirusa, a u skladu sa mjerama i naredbama nadležnih organa javni gradski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo nije u funkciji od 20. marta.

Od tada GRAS vrši prijevoz samo medicinskih radnika i uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova, te je ovo vrijeme iskorišteno za pripremu vozila i infrastrukture preduzeća.