Također, od gradskih i općinskih inspekcija je zatraženo da, u saradnji sa policijskim stanicama i kantonalnom inspekcijom, aktivno učestvuju u kontroli rada ugostiteljskih objekata i pridržavanja svih naredbi i preporuka koje su na snazi. Od policije i inspekcija je zatraženo i da reaguju na najave o organizaciji predizbornih skupova, te da u slučaju kršenja važećih naredbi i preporuka kriznih štabova postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Krizni štab je od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, gradskih i općinskih sanitarnih inspekcija zatražio i da vrše kontinuirani nadzor sprovođenja mjera unutar poslovnih subjekata, sredstava javnog prijevoza, upravnih organa općina, gradova i kantona te ostalih organizacionih jedinica.

Od Rektorata Univerziteta u Tuzli i privatnih univerziteta i fakulteta zatraženo je da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva TK u roku od sedam dana dostave krizne planove fakulteta i akademija te je Univerzitetu u Tuzli i Ministarstvu obrazovanja i nauke TK preporučeno da organizaciju praktične nastave u zimskom semestru, odnosno prvom polugodištu usklade sa trenutnom epidemiološkom situacijom.