Notari po presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ne mogu izrađivati notarski obrađene isprave. Tačnije, ne mogu raditi niti jedan posao koji su imali u skladi sa Zakonom o notarima, izuzev ovjere potpisa, međutim, prema riječima pojedinih advokata, oni te poslove i dalje rade.

Podsjećamo, presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno je da su neustavne odredbe Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, zemljišnim knjigama, nasljeđivanju i Porodičnog zakona, koje su propisale kao uvjet za upis prava vlasništva i upisa u Registar pravnih lica notarski obrađenu ispravu. Zatražili smo komentar sarajevskog advokata Hakije Kurtovića.

- Presudom Ustavnog suda FBiH, koja je objavljena u Službenim novinama FBiH 32/19 od 15.5.2019. godine, utvrđeno je da su neustavne odredbe Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama, zatim, Zakona o nasljeđivanju i Porodičnog zakona, koji su propisale kao uvjet za upisa prava vlasništva i upisa u Registar pravnih lica, notarski obrađenu ispravu. Dakle, formu notarski obrađene isprave. Po Zakonu o postupku, pred Ustavnim sudom FBiH nakon objavljivanja te presude ne mogu se primjenjivati odredbe tih zakona, niti Zakona o notarima jer je ranije već postojala jedna presuda - podsjeća Kurtović.

Ukazuje da je istekao i prijelazni rok koji je ostavio Sud, od šest mjeseci, do 16. novembra.

- Dakle, od 16.11.2019. godine ne mogu se primjenjivati odredbe zakona o notarima, i ostalih pet zakona. Notari po ovim presudama ne mogu izrađivati notarski obrađene isprave. Ne mogu raditi niti jedan posao koji su imali u skladu sa Zakonom o notarima, izuzev ovjere potpisa. Mislim da je ovo važno za građane jer svi poslovi koje notari urade su pravno ništavni jer su u suprotnosti sa Ustavom. I da građani ne troše uzaludno novčana sredstva - upozorava Kurtović i dodaje:

- Kao advokat imam saznanje da notari i dalje rade te poslove kao da se ništa nije dogodilo, mada je i Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine reagovala dostavom prijedloga na svim sudovima u FBiH, da se ne primaju, ne rade uknjiženja tih ugovora ili da se omogući ovjera potpisa kod nadležnog suda u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa i rukopisa koji je na snazi - rekao je Kurtović.