- Gotovina banaka koja se čuva u Centralnoj banci BiH iznosi pet milijardi maraka. Prirodno je što neki ljudi imaju strah pa dižu nešto malo gotovine. Onaj koji imaju veće sume novca, neće ih ni dizati jer to mu ne treba. Ako bi to neko uradio da digne velike sume gotovine, kako će ih vratiti kasnije u banku. Postoji Zakon o sprečavanju pranja novca i onda će sam sebi napraviti problem – kaže Kutle.

Povodom aktuelne epidemiološke situacije Udruženje banaka Bosne i Hercegovine poziva građane da intenzivnije koriste digitalne servise banaka kao što su internet i mobilno bankarstvo, kako bi sveli kretanje i okupljanje na minimum. Također, preporučuju da se kod plaćanja češće koriste kartice, kako bi se minimizirao kontakt sa novčanicama, kao potencijalnim izvorom zaraze. 

- Bankarski sektor pristupa odgovorno situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Sve banke su preduzele preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum. Svakodnevno pratimo situaciju i razmatramo moguće dodatne mjere, a s ciljem zaštite naših klijenata i zaposlenika, koji su naš najveći prioritet - kaže Berislav Kutle, i poziva građane, posebno one iz rizičnijih kategorija, koji imaju ugovorene elektronske servise da ih maksimalno koriste, te da bez potrebe ne izlaze.