- Moj glavni cilj bit će preduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo ponovo uspostavili povjerenje građana u nezavisno i nepristrasno pravosuđe – kazao je Lagumdžija u pauzi dvodvenog zasjedanja VSTV-a, dan nakon izbora novog rukovodstva tog regulatornog tijela.

Uz uvjerenje da će svi članovi Vijeća predano raditi na tom planu, Lagumdžija je potcrtao kako je potrebno intenzivirati aktivnosti u skladu s preporukama Evropske komisije i nalazima iz izvještaja angažiranih eksperata.

Najavio je predan angažman na reformi bh. pravosuđa, uključujući usvajanje reformskog programa VSTV-a i efikasniju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te prioritete iz Mišljenja Evropske komisije, kao i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u.

-  Insistirat ću na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH – kazao je Lagumdžija, istaknuvši neophodnost uspostave kredibilnog sistema provjere imovinskih kartona nositelja pravosudnih funkcija, unapređenja procesa imenovanja i ocjenjivanja, kao i jačanja odgovornosti i integriteta u sklopu pravosudnih institucija.

Korak bliže evropskim standardima

Istovremeno, izrazio je očekivanje da će biti moguće napraviti pozitivne pomake i biti korak bliže evropskim standardima. Potpredsjednica VSTV-a Biljana Simeunović ukazala je, također, na potrebu da se putem intenzivnijeg angažmana promijeni stanje u pravosuđu i vrati povjerenje građana.

- Percepcija građana je takva da od nas, odnosno novog rukovodstva očekuju mnogo. Mi ćemo svi skupa raditi na tome da se negativna percepcija, koja se odnosi na pravosuđe, smanji – kazala je Simeunović.

Ocijenila je kako su u vrhu prioriteta aktivna borba protiv korupcije i procesuiranje ratnih zločina u skladu s Revidiranom strategijom, te osiguranje lakšeg pristupa pravdi za građane. Potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan obećala je da će novo Predsjedništvo Vijeća dati puni doprinos da pravosuđe u narednom periodu pokaže bolje rezultate. Podsjetila je kako je rukovodstvo VSTV-a sada kompletirano te da je spremno da se angažira u punom kapacitetu.

Efikasnost rada i borba protiv kriminala

- Mislim da smo u mogućnost da realiziramo reformski program koji će biti usvojen. On je usmjeren na povećanje kvaliteta i efikasnosti rada, te borbu protiv kriminala, jačanje saradnje, kako s pravosudnim institucijama, tako i sa zakonodavnom i izvršnom vlasti. Spremni smo da idemo naprijed – poručila je Gorušanović-Butigan, pozivajući sve aktere pravosudne reforme da podrže realizaciju spomenutih prioriteta.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi s očekivanjima i zašto misli da će novi saziv i predsjedništvo VSTV-a BiH napraviti promjenu i doprinijeti poboljšanju ukupnog stanja u pravosuđu, Lagumdžija je ponovio kako želi učiniti sve da sve što se tiče pravosuđa krene u pozitivnom smjeru.

Naglasio je kako će radi ostvarenja tog cilja tražiti punu saradnju partnera i nadležnih institucija u BiH, kao i međunarodne zajednice.

- Učinit ćemo sve da se ti procesi otkoče i krenu u pozitivnom pravcu – bio je izričit Lagumdžija, izražavajući uvjerenje da će novo rukovodtstvo VSTV-a iznaći načina da odgovori na sve probleme koji trenutno opterećuju bh. pravosuđe.