Zbog toga su građani Sarajevskog kantona prisiljeni kupovati ovaj lijek kao "slamku spasa" za sebe, svoje najmlije, a koji košta od 1.300 KM do 2.800 KM, ovisno gdje ga kupujete. Za razliku od Sarajeva, ovaj lijek je "na usluzi" bolnicama u Tuzlanskom kantonu i kao takav besplatan za pacijente.

Listu lijekova donosi Vlada KS na prijedlog Ministarstva zdravstva 

Podsjećamo, na postojećoj Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine koja je donesena još 25.4.2019. godini nalazi se i lijek generičkog naziva tocilizumab. Federalna bolnička lista lijekova je obavezna za sve kantone, i to obavezan je sadržaj liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za područje kantona, to jest kantonalnoj bolničkoj listi.

VEZANI TEKST - Tocilizumab za teške Covid-pacijente u Sarajevu je 2.800 KM, u Istočnom Sarajevu 1.300 KM, a u TK je besplatan

Kantonalne bolničke liste donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva i lijekovi s te liste se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

- Listu lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Prema odredbama važećih propisa, kantonalna lista lijekova se prilikom njenog sačinjavanja obavezno usklađuje sa federalnom listom lijekova. Nismo upoznati sa eventualnim prijedlozima Ministarstva zdravstva KS prema Vladi KS u pogledu uvrštavanja lijeka tocilizumab na kantonalnu listu, s obzirom na to da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne sudjeluje kao institucija u procesu kreiranja listi lijekova - naveli su nam iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Ministru zdravstva Kantona Sarajevo Harisu Vraniću smo prije 10 dana uputili pitanja u vezi s lijekom tocilizumab, a koji se do zaključenja ovog teksta nije udostojio odgovoriti.

VEZANI TEKST - Hoće li Vlada KS konačno lijek tocilizumab staviti na listu bolničkih lijekova?

U međuvremenu u haotičnoj epidemiološkoj situaciju u Kantonu Sarajevo, veliki broj ljudi posuđuje novac, podiže kredite, kako bi kupili lijek tocilizumab i proslijedili ljekarima u bolnicama da ga uključe njihovim najmilijim. Svakodnevno se na društvenim mrežama mogu čuti njihovi vapaji, molbe da se lijek uvrsti na bolničku listu kako bi bio besplatan. 

Da li će tocilizumab predložiti na Listu lijekova KS 

Vranić nam nije odgovorio da li je upoznat s činjenicom da se lijek Actemra (tocilizumab) ne nalazi na listi lijekova Kantona Sarajevo, a time ni na Bolničkoj listi lijekova KS, a istovremeno ovaj lijek po preporuci bolničkih ljekara se koristi kao slamka spasa za Covid-pacijente s obostranom upalom pluća i visokom temperaturom, a koji građani moraju kupovati. Nije nam odgovorio da li će ovaj lijek predložiti na Listu lijekova Kantona Sarajevo, a koji bi bio "na usluzi" bolnicama kao što je to urađeno mnogo ranije u Tuzlanskom kantonu.