- Važno je da je Ustavni sud RS-a utvrdio da zaključci Narodne skupštine RS-a od 12. novembra, u kojima se pominje referendum i pravo na samoopredjeljenje, ne sadrže pravno obavezujuće norme, te da se radi o političkom stavu, što znači da ne mogu proizvesti nikakvo dejstvo, niti posljedice – kazao je Dževad Mahmutović, potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a.

Oni koji su usvojili sporne zaključke su, kaže, to uradili iz dnevno političkih razloga, kao što su i ranije donosili određene zaključke, o primjera radi, vojnoj neutralnosti, a koji, kako kaže, danas ne predstavljaju ništa.

- Takva će sudbina biti i ovih posljednjih zaključaka - naglasio je Mahmutović.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS odbacilo je danas zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u zaključcima u vezi "Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS".

Stav Vijeća je da su zaključci politički stav, koji nije obavezujući.

- Vijeće je ocijenilo da, s obzirom na sadržinu osporenih Zaključaka kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizilazi da ti akti ne sadrže norme opšteg karaktera, već da je riječ o aktu kojim se izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u vezi predmetne Informacije. Zbog toga, Vijeće je utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim pravnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih Zaključaka s odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj - naveli su iz Ustavnog suda RS.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na sporne zaključke, koje su usvojili poslanici vladajuće većine 12. novembra.

Osim bošnjačkih zvaničnika, zaključke su osporili i međunarodni predstavnici u BiH.

Usvojeno je 20 zaključaka, među kojima je i onaj koji promoviše prava naroda na samoopredjeljenje, te najavljuje i novi ustav RS, o kojem će se izjasniti i građani na referendumu, "u slučaju izostanka reakcije na pokušaje razgradnje Dejtonskog sporazuma".