Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe uputilo je inicijativu za pokretanje procedure za postavljanje "stuba srama" u Potočarima.

- Udruženje traži od direktora Memorijalnog centara Potočari da počne s pripremama izgradnje "stuba srama" na kojem će biti upisani svi oni koji su počinili genocid i negatori genocida, između ostalih i članovi Nobelovog komiteta koji su dodijelili Nobelovu nagradu za književnost Peteru Handkeu - navodi se u saopćenju za javnost Udruženja.