U zajedničkom saopćenju dva udruženja pozivaju zastupnike u Parlamentu Bosne i Hercegovine da odbace navedeni prijedlog predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

- Želimo još jednom istaći da izmjene i dopune krivičnog zakona BiH koje je donio visoki predstavnik u BiH, nedvosmisleno uređuju ovu oblast kao i da pružaju zaštitu svakom pojedincu tako i kolektivitetu. Cilj izmjene zakona i jeste bio da se ukloni javno proklamisana odgovornost naroda i da se jasno naglasi odgovornost pojedinaca ili grupa osoba koje su se udružile u cilju počinjena zločina - navodi se u zajedničkom saopćenju.

Udruženja podsjećaju da u izmjenama Krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko u julu 2021. godine se navodi da "zakon stupa na snagu kako je predviđeno u članu 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta".

- Pozivamo Parlament Bosne i Hercegovine da hitno usvoji navedeni zakon, jer bez usvajanja zakona bespredmetna je bilo kakva rasprava u parlamentu o temi negiranja ili zloupotreba riječi genocid, a kamoli o usvajanju nekakvih drugih zakona koji tretiraju počinjen genocid u BiH. Predlagači 'zakona' su negatori naslijeđa MKSJ i Rezidualnog mehanizma. Koje posljedice bi imala međunarodna zajednica da je dopušteno negatorima i poricateljima Holokausta i presuda suda u Nirnbergu da učestvuju u kreiranju zakona i konvencija o Holokaust. To nam se danas i sada nudi u BiH. Pozivamo Vijeće sigurnosti, Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) da zaustave negatore genocida u rušenju međunarodnog poretka i države BiH - navodi se u saopćenju.